Imprezy integracyjne mogą skłonić najlepszych pracowników do pozostania w firmie

Imprezy integracyjne są jednym ze sposobów na motywowanie pracowników. Takie wyjazdy można połączyć ze szkoleniami, na których załoga rozwinie swoje umiejętności i wiedzę. Imprezy integracyjne są powszechnie zalecane przez specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi, coachów, psychologów jako narzędzie zwiększające efektywność pracy grupy oraz lojalność każdego pracownika.

Wyjeżdżając na takie imprezy integracyjne, zatrudnione osoby czują się bardziej związane z firmą, nawiązuje się więź emocjonalna ze współpracownikami, miejscem, szefostwem. W efekcie pracownik nie chce opuszczać spółki, choć miałby lepsze propozycje albo firma popadłaby w kłopoty z powodu kryzysu finansowego.

Poza imprezami integracyjnymi dobrym sposobem na zmotywowanie załogi są szkolenia. Jednak nie wysyła się całego personelu na te same kursy, tylko dostosowuje zajęcia do stanowiska. Takie podejście sprawia, że każdy zatrudniony może wyciągnąć z takich szkoleń jak najwięcej dla siebie, co zwiększy jego wartość jako pracownika.

Skorzysta na tym także firma, ponieważ pracownik ten będzie notował lepsze wyniki i przyczyni się do sukcesu finansowego spółki.

Jeśli wspólne wypady mają się udać, a szkolenia przynieść oczekiwane rezultaty, organizacja imprez firmowych musi zostać powierzona specjalistom. Nie warto ryzykować w tej materii - należy zaufać sprawdzonym partnerom.